Kassák Lajos

„Számomra ez a szó Kassák a bátorságot, a tiszta beszédet és különösen a szabadság szeretét jelenti.” (Michel Seuphor: E század művészetének nagy úttörője volt. In. Kortársak Kassák Lajosról. PIM. Bp. é.n. /1975/ 232.)
A háború után Kassák Lajos budapesti otthona lakhatatlanná vált, ezért kiutaltak számára egy kis parasztházat Békásmegyeren, Gadányi Jenő szomszédságában. „Hogy ne kelljen meghasonlanom a külvilággal – írja Kassák – nyugtalan energiáimnak ismét a festészet adott kiélhetési lehetőséget.”(Önarckép háttérrel III. in. Kortárs, 1960. 601.) A hatvanas éveiben járó Kassák Gadányi baráti irányításával művészi stúdiumokat folytatott. A természet közelsége inspirálta, az élménnyé gazdagodott látvány szerkezeti összefüggései érdekelték. Az ötvenes évek végén eltávolodott a naturális képektől, rátalált saját motívumaira. A korai feszes képi struktúrákkal szemben időskori piktúrája oldottabb, személyesebb. Lágyan ívelő, puhán ölelkező amorf formákkal nagylélegzetű, lírai festményeket komponált. Aukciós képünk a korszakban készült alkotások egyik szép darabja.Gazdag színvilága belső látásának érzelmi telítettségéből ered. Szellemi- és lelkiállapota szinte ott áramlik a halvány sárga és vörösbe hajló, egymásba kapaszkodó és önmagába visszatérő alakzatokban. A háttér vízkékké higított felületében fehéren izzik a négyszög és a festékpöttyökkel fellazított öblös, halványkék foltba belehasít a világos háromszög. A szabálytalan, amorf alakzatok kiegyensúlyozzák a feszesebb, geometrikus képi elemeket. Nincsenek erős kontrasztok, az ecsetvonásokat is látni engedő színes felületek harmonikusan egymásba mosódnak. A derűs meleg színek, és a borongósabb hideg árnyalatok összhangjában a kompozíciót összetartó belső koherencia érvényesül. Az amorf alakzatok vékony rácsszerkezeten függnek, a vonalas konstrukció fekete egyenesei stabil keretet alkotnak.
Kassák 1959-ben felvette a kapcsolatot Párizsban élő barátaival, akik Denise René galériájában kiállítást szerveztek számára. A húszas években készült képarchitektúrái mellett legújabb lírai absztrakt képeit is bemutatta, nagy sikerrel. A francia kortárs festészet nonfiguratív vonulatába jól illeszkedtek személyes hangú, érzékenyen formált, meditatív festményei. Kassákot mint az avantgárd művészet hőskorszakának egyik nagymesterét ünnepelték, aki időskori festészetében összegezte mindazt, amit mozgalmas pályája során megélt, vallott és hirdetett.

Gergely Mariann

forrás: www.kieselbach.hu