Keresztény Nemzeti Kör

A Békásmegyeri Szent József Plébánia közössége kebelén belül működik ez az Egyesület, immár tizenegy éve. Föltételezhető, hogy néhányan nem is értik egészen, mit keres a plébánián egy civil egyesület. Bizony, sokat. Annak idején – 1996-ban -, egyik alapítási szándékunk az volt, hogy az érdeklődők számára igyekezzünk történelmünket minél hitelesebb módon feltárni, bemutatni. Meghívtunk előadókat: egyháztörténészt, hadtörténészt, filozófia-doktort, történelmi idők (1956) szemtanúit, stb. De mi is útra keltünk és autóbusszal bejártuk hazánk ismert és kevéssé ismert tájait, megismerkedtünk rejtett, vagy kevéssé ismert történelmi értékekkel (Tarnaszentmária, Gyöngyöspata), illetve több éve rendszeresen járunk Kárpátaljára, de eljutottunk Krakkóba, Czestochovába, valamint a felvidéki Szepességbe is.

Másik alapvető szándékunk hitünk alaposabb, mélyebb megismerése volt. E törekvéseinkben is segítettek vendégeink, mint Placid atya, Nemeshegyi Péter, Sajgó Szabolcs, de a művészeteken keresztül is eljuthattunk kitűzött céljaink közelébe: vendégeink között tudhattuk Szörényi Leventét, Eperjes Károlyt, Dörner Györgyöt, Budai Ilonát, stb. Egyesületünk rendszeresen megünnepli egyházi és társadalmi ünnepeinket, s ezek a programok mindenki előtt nyitva állnak.

Jelenlegi létszámunk kb. 50 fő. Természetesen nem vagyunk belterjesek, így vannak közülünk jó néhányan, kik nem is a mi Egyházközségünk tagjai. Kiváló a kapcsolatunk a Boldog Salamon Körrel, több közös rendezvényt is szervezünk, mindenki örömére. Egyesületünk továbbra is nyitott mindenki előtt, programjainkra minden érdeklődőt a jövőben is szeretettel hívunk és várunk.

Továbbiak: www.knk.hu

Wittinger László

Ízelítő korábbi programjainkból:

dcp_5305.jpg

Munkács vára – belső udvar

dcp_5379.jpg

Vereckei emlékmű-torzó

dcp_5399.jpg

Szinevéri tó a Kárpátokban

dscf1003.jpg

Jeli arborétum

dscf1010.jpg

Jeli arborétum

dscf1019.jpg

Csempeszkopács