Műemléki Alap

A Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága a főváros építészeti értékeinek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja. A támogatás célja a Budapest városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3. sz.) lehet beszerezni hétfőtől csütörtökig 800 – 1630, pénteken 800 – 1400 óráig.

További információ: www.budapest.hu