Templom utca 13. – magánház

templom_13.jpg

Templom u. 13., hrsz: 64383
földszintes barokk ház, 1750 körül

Igényesen épített, tükörrel tagolt homlokfalán egyetlen ablak nyílik, volutás, záróköves, könyöklős kő kerettel, fűzött barokk ráccsl, az oromfalban két kis padlásablak között nagyobb, félköríves fülkével. Az udvari homlokzaton több egyszerű nyílás mellett egy, az utcai homlokzatéval azonos kialakítású kőkeretes ablak – ugyanolyan vasráccsal – és egy szegmentíves záródású, sarokkonzolos kőkeretezésű pinceajtó nyílik, borított szárnyakkal.

A tőle balra lévő épület (Templom utca 15.) eredetileg cselédház vagy gazdasági épület lehtetett, egyszerűbb kialakítású, az utca felé kétablakos oromfalas homlokzattal. A kettő között az utcavonalon alacsony kőkerítés húzódott, benne szimmetrikusan elhelyezett hármas kapuval: kétoldalt egy-egy gyalogkapu, középen széles kocsibehajtó. Mindhármat gúla idomban végződő barokk kő pillérek fogták össze.