Körmeneti kápolna – Templom utca 7.

Az út szélén, lakóház udvarába szabadonállóan beépített dongaboltozatos, félköríves alaprajzú kápolna, nyeregtetővel. Oromfalas homlokzatán félköríves záradékú, homorú keretezésű kapu nyílt, táblás klasszicista szárnyain festett rozettákkal díszítve, a kapu felett kis félkörös lezárású szoborfülke helyezkedett el. Belsejében egyszerű, falazott mensa állt.