Körmeneti kápolna – Fő utca 60.

A mai Ezüsthegy utca szélén, lakóház udvarába beépített, egyszerű, nyeregtetős kis kápolna a XIX. század elejéről, oromfalas homlokzatán deszka ajtóval, felette félköríves fülékvel.