Önismereti foglalkozás gyerekeknek

Tanulmányaimat gyógypedagógiai területen kezdtem, majd művelődésszervezéssel, művészetpedagógiával és művészetterápiával folytattam. Coach kompetenciáimat többek között a Gordon T.A.-nál szereztem meg.

Meggyőződésem, hogy a művészeti élmény átélése közben és azt követően a segítő beszélgetés hatékonyabb. A rajzolás, a festés, a zene, a vers és a mese a gyermekek természetes önkifejezési formái. Ezeket az eszközöket használva mind a kisebbek, mind a nagyobbak hamarabb megnyílnak, a művészi átélés és a kész alkotás pedig új felismeréseket hozhatnak, és a reálisabb önismeret felé segíthetik őket, miközben a kézügyességüket, koncentrációs képességüket és kreativitásukat is fejlesztik.

A gyereknek tartott foglalkozások mellett szívesen látom az egész családot is közös művészeti élményekre, illetve a szülőket egyéni vagy páros coaching folyamatokra.

Eddigi munkám, valamint gyermekeim (19, 17, 14) nevelése során azt tapasztaltam, hogy a gyerekek számos olyan nehézséggel néznek szembe a mindennapokban, amelyek egy felnőtt számára is komoly kihívást jelentenek. Ilyenek például:

  • önbizalomhiány, önértékelési nehézségek, én-kép zavarok
  • motivációhiány
  • magas követelmények, állandó megfelelési kényszer, tanulási nehézségek
  • figyelem- és koncentráció-zavar, időmenedzsment gondok
  • továbbtanulási kérdések
  • kortárs csoportot érintő nehézségek, együttműködés kérdései, meg nem értettség, kirekesztettség, másság érzése
  • indulatkezelési problémák
  • online élet problémaköre
  • sportolókat érintő nehézségek

A gyerekek és a tinédzserek sokszor nem tudják megfogalmazni a problémáikat, csak azt vesszük észre, hogy romlanak a jegyeik, nem akarnak felkelni, iskolába menni, állandóan fáj a hasuk vagy a fejük. Az esetek többségében a coaching gyors és hatékony megoldást tud nyújtani.

Elérhetőségek: 06209120770, dora.tenk@gmail.com

Helyszín: Ezüst48 műhely, 1039 Budapest, Ezüsthegy utca 48.