Püspöki látogatás Ófaluban

November 23-án, szombaton, az este hat órakor kezdődő szentmisét Snell György segédpüspök úr celebrálja. A szentmisét követően a Szent József Ház nagytermében fölszenteli néhai Varga Gábor plébános úr emléktábláját, majd ezt követően szerény agapéra várjuk a híveket. Aki tud, sütivel, itallal járuljon hozzá a szeretetvendégség kínálatához.