Megalakult a Békásmegyeri Klímakör

Az MTA TK Szociológia Intézetben közel 15 éve foglalkozom helyi (önkormányzati) és közösségi szintű klímastratégiák vizsgálatával. A kutató munka mellett fontosnak tartom ennek a tudásnak a gyakorlati hasznosítását is, ezért évek óta részt veszek helyi szintű stratégiák kidolgozásában és azok megvalósításban. A különböző településekkel folytatott közös munkának az egyik eredménye a Klímabarát Települések Szövetségének megalakítása, amelynek ma már 50 tagja van. (klimabarat.hu)

Mivel Csillaghegyen nőttem fel, és most Békásmegyeren lakom, évek már régóta szerettem volna részt venni Óbuda-Békásmegyer klímastratégiájának elkészítésében is. Ez sokáig nem sikerült, de ebben az évben egy pályázat lehetőséget adott erre, s a munka már el is kezdődött.

A stratégia elkészítésének egyik fontos része a klímakörök megalakítása, amelyek a közösségi tervezés módszerével járulnak hozzá a stratégia kidolgozásához. A múlt héten már meg is alakult egy kör Óbudán és egy Békásmegyeren, s lehet, hogy elindul egy Aquincumban is. Az első alkalom a bemutatkozásra adott lehetőséget, a következő négy alkalommal pedig a stratégia egyes részeivel foglalkozunk majd. Ezért most még be lehet kapcsolódni a körök munkájába.

Most, mint a Békásmegyeri Klímakör vezetője hívok minden érdeklődőt a Kör következő összejöveteleire. Ez a kör 2 hetente csütörtökönként 18.00-20.00 óráig tarja összejöveteleit a Veres Péter Gimnáziumban. (Kb. 1,5 óra a felmerülő kérdések megbeszélése és kb. fél óra kötetlen beszélgetés.)

A következő témák:

1. A rendkívüli időjárási események kockázatai (szept. 26.)
2. Milyen lehetőségeink vannak a kockázatok csökkentésére? (okt. 10.)
3. Hogyan tudunk alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz? (okt. 24.)
4. Kommunikáció – szemléletformálás (nov. 14. – három hét után)

A meghívóval együtt küldök egy rövid tanulmányt is, amelyet arról írtam, hogy a természet és a társadalom kapcsolatát nem elég csak tudományos módszerekkel vizsgálni. Ha ezt kiegészítjük művészeti és vallásos szempontokkal, akkor jobb esélyünk van arra, hogy újból harmonikus kapcsolat alakítsunk ki a természet és a társadalom között. (Mellékelve küldöm.) Ezért a mi munkánkat is segíti, ha a körben elhangzik például egy-egy vers. A következő alkalommal Petőfi Sándor: A Tisza c. verséből olvasok majd fel néhány versszakot, de örülök, ha más is hoz egy természetről szóló verset.

A második este – mit, ahogy ezt már korábban írtam – a kockázatok számbevételéről szól. Sorra vesszük majd az un. rendkívüli időjárási jelenségeket, amelyek részben a klímaváltozás, részben a természetben történő más változások miatt alakulnak ki. Ezek közül a következők érinthetnek minket is itt a kerületben: szárazság, nagy esőzések, árvizek, villámárvizek, hőhullámok, magas UV sugárzás, erdőtüzek, enyhe vagy nagyon hideg tél, nagyon forró vagy nagyon hűvös nyár, gyorsan változó időjárás. Azt beszéljük majd meg, hogy ezek a változások hogy hatnak a természetre és a társadalomra.

A mi progamunk honlapja: https://klima.obuda.hu. Itt olvasható több más hír mellett egy meghívó a Holnap c. film vetítésére. (Szept. 28. 11 óra, Óbudai Platán könyvtár) Ebben több olyan megodás is látható amit mi is alkamazhatunk, ha bekerül a stratégiába. A film rendhagyó módon hívja fel a figyelmet a klímaváltozás jelenségére: nem elsősorban a veszélyekre, hanem a megoldásokra mutat rá, világszerte inspiráló példákon keresztül. Mi is erre töreszünk a mi stratégiánkban.

Arra kérek mindenkit, aki megkapja ezt a meghívót, hogy küldje tovább azoknak, akiket ez érdekelhet.

Mindenkit örömmel és érdeklődéssel várok jövő héten, szeptember 26-án, csütörtök este a Veres Péter Gimnáziumban.

Antal Z. László

A természet és a társadalom kapcsolata holisztikus megközelítésben