Lakossági fórumok az új kerületi építési szabályzatról és Mocsárosdűlőt érintő szabályozásról

Március 12-én és 19-én délután öt órától várják a kerület polgárait az Óbudai Kulturális Központban.

A kerületi építési szabályzatának tervezete 2018. március 7. és  április 6. között tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy ügyfélfogadási időben a hivatal épületében a Főépítészi és Várostervezési Irodán, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának honlapján, a http://obvsz.obuda.hu/obuda-bekasmegyer-uj-keruleti-epitesi-szabalyzatanak-tervezete/ oldalon.

A tervezettel kapcsolatban Massányi Katalin főépítész tart lakossági fórumot az Óbudai Kulturális Központban 2018. március 12-én (hétfőn) 17 és 18:30 között, valamint 2018. március 19-én (hétfőn) 17 és 18:30 között.

Az önkormányzat megkezdte továbbá Mocsárosdűlő terület kerületi építési szabályzatának elkészítését, valamint a településképi rendeletének felülvizsgálatát. Ebben a témakörben is tájékoztatást nyújt a főépítész asszony a március 19-i fórumon.

Akinek a tervezettel kapcsolatban, vagy a rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban előzetes javaslata van, azt írásban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Főépítészi és Várostervezési Irodájához (1033 Bp. Hídfő u. 18.) 2018. április 6-ig juttathatja el.

forrás: obuda.hu