Tájékoztatás parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

timthumb-2Június 30-ával lejárt a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően a jegyző köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”. A június 30-ai időpont a törvény értelmében a legvégső időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbója kialakulását.

A jegyző június 30-át követően, a parlagfű virágbimbó kialakulásától függetlenül köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. A hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.

A helyszíni ellenőrzésről az ügyfelet nem kell értesíteni. A helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján a jegyző minden esetben elrendeli a közérdekű védekezést és ez a jegyzőkönyv szolgál alapjául a növényvédelmi bírság kiszabásához.

A növényvédelmi bírságot a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szabja ki. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen igen magas, 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

Az azonnali védekezés elrendeléséhez a hatósági ellenőrzés keretében végzett helyszíni ellenőrzés és az annak eredményét rögzítő közhiteles jegyzőkönyv szükséges.

A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület (Óbudán  szőlő, gyümölcs, korábbi kaszálók), nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl- vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással — kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az Élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján.

Ezúton tájékoztatjuk Óbuda-Békásmegyer lakosságát, hogy a türelmi idő lejárt, ezért a kerület közigazgatási területén is megkezdődik a parlagfű elleni védekezési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése.

Kérjük, mindenki tegyen eleget az ezzel kapcsolatos törvényi kötelezettségének.

Budapest, 2013.

Budapest Főváros  III. Kerületi  Polgármesteri Hivatal

forrás: www.obuda.hu