Megújult közterületek

Az önko­r­mányzat által kiírt „Fogadj örökbe egy zöldterületet” pályáza­ton elny­ert pénzből az Óbor-kör novem­ber­ben cser­jéket ültet­ett az egyesület által gon­do­zott két területen, a Hősök terén koráb­ban fölál­lí­tott tábla környékén és az Árok utca mel­letti réten.
A képes beszámolót itt tekinheti meg.