Tisztújítás az Óbor-körben

Február 10-én, pén­teken 17.30 órakor a Szent József Házban (Tem­plom utca 20.) tartja az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület tisztújító tag­gyűlését. A helyszí­nen lehetőség nyí­lik a tagdí­jak ren­dezésére is.