KSZT készül az Ófalura

Békásmegyer-Ófalu Kerületi Szabályozási Terve (előzetes tájékoztatás):

A tervezési terület:

A terület a kerület legészakabbi részén helyezkedik el. Kedvező városszerkezeti, földrajzi pozíciója mellett „falusias” hangulata, a határoló nagy kiterjedésű zöldfelületek teszik vonzó városi környezetté a 113 ha-nyi területet. Északról erdő-, nyugatról mezőgazdasági területek, délről lakóövezetek, keletről pedig a békásmegyeri lakótelep határolják. Beépítése mai napig megőrizte hagyományos jellegét, mely őrizendő érték a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembe vételével. A területen a lakófunkció a meghatározó, az alapszintű szolgáltatási funkciókkal vegyesen.

A területre jelenleg az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 32/2001 (XI.30.) sz. Rendelet (továbbiakban ÓBVSZ) előírásai hatályosak. A területre korábban érvényben lévő részletes rendezési terv 2001. évben hatályát vesztette az ÓBVSZ elfogadása során, mely rendelet az RRT-ben rögzített szabályozási vonalakat az ÓBVSZ 8. számú mellékletébe emelte át. A területre 2001. óta KSZT nem készült.

A rendezés célja:

A szabályozási terv készítésének célja Békásmegyer-Ófalu különleges épített és természeti környezetének megőrzése, az értékvédelem és a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembe vételével. A területen több műemlék található, számos utca városképe védett, emellett több lakóház helyi védelemre javasolt, illetve a kialakult városszerkezet is megőrzendő, ezek megfelelő kezelése, településrendezési eszközökkel megoldható védelme a területen hatályos KSZT hiányában nem teljes.
Továbbá a terv készítés során a hatályban levő szabályozási elemek újragondolása szükséges, hisz az RRT átemelt szabályozási vonalai több helyen durván beavatkoznak a városszerkezetbe, néhány helyen definiálatlan közterületeket hozva létre.

A rendezés várható hatása:

Az elkészítendő KSZT hatályba lépésétől a fentebb említett két fő problémacsoport rendezése várható, azaz a városszerkezeti, településképi és épített értékek megfelelő kezelésének, megőrzésének elősegítése, valamint a meglévő, de a kialakítandó közterületek szükségességének újragondolásával a városszerkezetbe nem illő közterületek kialakításának elkerülése, így az értékes szerkezet megtartása.