Teaházi traccsparty

Az Óbudai Kulturális Központ Csillaghegyi Közösségi Háza vár min­den­kit, aki egy jó tea mel­lett szí­ve­sen meg­is­mer­kedne lakó­kör­nye­ze­té­ben élő híres­sé­gek­kel – spor­to­lók­kal, éneke­sek­kel, művészekkel. Már­cius 23-án, szerdán 18.00 órakor Dr. Csó­kay And­rás ideg­se­bész, a Prima Primissima-díj közönségdíjasa lesz a vendégünk. A belé­pés díjtalan.