Évet zár és nyit az Óbor-kör

Február 10-én csütörtökön a Csobánka téri Művelődési Ház klubter­mében évzáró tájékoz­tatást és évin­dító tanác­skozást tart az Óbor-kör min­den kedves érdek­lődőnek, szim­pa­tizán­snak. Témák: Amit az “MO északi sza­kaszá­nak építéséről 2010-ben” tudni lehet, a 2010-es év ered­ményei egyesületünkben, megújul a hon­la­punk, felada­tok, ter­vek, majd kötetlen eszmec­sere. Szeretet­tel vár min­denkit az Óbor-kör este 18 órára!