Szüretelt az Óbor-kör

Bár szerény érdek­lődés mel­lett zajlott a szom­bati szemét­szüret, az Óbor-kör igyekezett mégis kézzel fogható ered­ményt pro­dukálni. A falu felső részén a Kőbánya utcát tisztí­tot­ták meg, az össz­e­gyűlt szemét egy részét egy elhagy­ott, szemét­tel meg­pakolt teherautóhoz vit­ték. Az autó elszál­lítását az egyesület kezdeményez­i a megfelelő szervnél.