„Fogadj örökbe zöldterületet!”

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére – zöldfelület örökbefogadására lehetőséget adó pályázatot hirdet a kerületben működő civil szervezetek, valamint általános és középiskolák részére. A címre kattintva elolvashatja a pályázat részleteit.

Pályázható tevékenységek civil szervezetek esetében: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a civil szervezet működési területén, közterületen fekvő zöldterületek rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, talaj javításra (indokolt esetben talajcserére), valamint parképítési feladatok elvégzésére, valamint a rendbetett terület folyamatos gondozására, takarítására fordítható.

Pályázható tevékenységek általános és középiskolák esetében: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag az intézmény környezetében lévő, közterületen fekvő zöldterületek rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, talaj javításra (indokolt esetben talajcserére), valamint a terület folyamatos gondozására, takarítására fordítható.

A pályázat keretében nem támogatható: olyan szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csökkenését eredményezi, parkolóhely kialakítás, balesetveszélyt okozó műtárgyak, vagy kertépítészeti elemek elhelyezése, haszonnövény termesztése.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: A pályázónként megítélhető legmagasabb összeg: 200 ezer Ft.

Civil szervezetek esetén a támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendő munka értéke is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 19. 12 óra

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Bp., Harrer Pál utca 2.) kapható pályázati nyomtatványon lehet, illetve a pályázati adatlap letölthető a www.obuda.hu oldalról a pályázatok menüpont alatt.

A pályázati adatlap innen tölthető le.

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:

  • A civil szervezet, illetve iskola által örökbefogadásra megjelölt terület és környezete rövid bemutatását (szükség esetén vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve);
  • Az elvégezni kívánt munka leírását (szükség esetén tervrajzzal kiegészítve);
  • Tételes költségbecslést, melyben külön oszlopban vannak feltüntetve azok a tételek, melyekre támogatást igényel a pályázó és külön oszlopban azok a tételek, melyeket a pályázó önrészként finanszíroz, vagy „társadalmi munkaként” elvégez;

A benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság bírálja el. Döntéséről a pályázókat 15 napon belül értesíti. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követő 30 napon belül megállapodást köt.

Bírálati szempontok:

  1. Városképi hatás;
  2. Kertépítészeti, kertészeti érték;
  3. Környezetvédelmi hatás
  4. Pénzügyi megvalósíthatóság.

Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni, különös tekintettel a 29.§ (12) pontjára, mely szerint a kerület közigazgatási területén nem telepíthetők a következő fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája); bálványfa (Ailanthus); eperfa (Morus).

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást ad dr. Baranyainé Dr. Kántor Andrea a 437-8921-es telefonszámon.