Megvalósult és folyamatban lévő tervek Békásmegyeren

Békásmegyer megkezdett és tervezett fejlesztésében az önkormányzat elképzelései találkoznak a lakosság gyakran hangoztatott elvárásaival. Az egykor önálló település 70-es, 80-as években épült panelházaiban él a III. kerület lakóinak közel harmada, mintegy 35 ezer ember. Életkörülményeik javítására 2014-ben 35 különböző projekt indult el Békásmegyeren a közvilágítás fejlesztésétől parkok, közterek, utak felújításán át intézmények korszerűsítéséig. Ezek 60%-át a kerület kezdeményezte és az önkormányzat (társ)finanszírozza. A BKK, a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. és az ENFI Energetikai Fővállalkozó Iroda Kft. további tizenöt projektet valósít meg itt.
BÉKÁSMEGYERI FEJLESZTÉSEK 2014. – Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. összefoglalója térképekkel, a projektek részleteivel

Utak, parkolók, közvilágítás, többfunkciós köztér

bekas_MG_5681Tavasszal Ófaluban, a lakótelep közelében új játszóteret és közösségi teret épített az önkormányzat. A Békás játszótér tematikáját a „Békás” mocsaras területe adta. A Templom utcai részen kialakított köztér, a templom vonalában pihenőparkot is magában foglal. A következő sávban kaptak helyet a kisgyermekek játszóeszközei, majd a felnőttek aktivitását szolgáló sportterületek. A parkon végig vezető íves vonalú sétány anyaghasználatával is a helyi kötődést igyekszik erősíteni: téglaburkolatú. Az addig kopár területre számos fát ültettek az árnyékolás elősegítésére.

A Gyűrű utcai máltai játszótér mellett az önkormányzat felújíttatta a meglévő aszfaltos, kerített focipályát (dühöngőt), ami a kerítés javításával, festésével, a sérült aszfalt javításával, a kapuk festésével lett teljes.

2014-ben négy új kültéri fitneszparkot épít az önkormányzat a kerületben, közülük egy a Juhász Gyula, egy az Őszike utcánál készül, felnőtt fitneszeszközök telepítésével gumiburkolatra. Cél a teljes test átmozgatására alkalmas, minőségi tanúsítvánnyal rendelkező, időjárásálló és vandálbiztos gépek kihelyezése, fokozott figyelemmel a használók biztonságára.

A jövő nyáron megvalósuló Zipernowszky utcai térrekonstrukció keretébena meglévő, rossz állapotú beton járófelületek bontása és térköves újjáépítése mellett a növényzet rendezését, karbantartását, a padok felújítását, új szemetes kosarak kihelyezését is tervezik.

A Békásmegyeri HÉV megállótól déli irányban lévő, valamint a Hadrianus utcai és Királyok útja melletti, épülő parkolók közvilágításának kiépítését is tervezik.

Útszőnyegezéssel újult meg a Füst Milán utca, a Hadrianus utca és a Heltai Jenő tér.

A kopóréteg marása, valamint a repedések kiöntése és a kátyúk javítása után új aszfaltburkolat épült, helyenként az útszegély cseréjével. A meglévő közmű szerelvényeket szintbe helyezték.

bekas_piac_latvanytervA Heltai Jenő téren a leromlott állapotú piacépület lebontását követően egy teljesen új csarnok és őstermelői, vállalkozói piactér kerülhet kialakításra. A tervezés fő szempontja az volt, hogy az épület – kistermelőknek, őstermelőknek is helyet adva – ellássa a Békásmegyer számára szükséges kereskedelmi, piaci funkciók kiszolgálását, ugyanakkor a kulturált városi élet elvárásainak is megfeleljen. A választott építészeti eszközöknek köszönhetően a piac időről-időre kulturális eseményeknek is helyet adhat majd. A kormány segítségével megvalósuló rekonstrukció a környék legnagyobb értékű fejlesztése lesz, amelyre a tervek szerint a következő évek során kerülhet sor.

Hamarosan megkezdődhet a piac melletti terület megújulása is, melynek során a főváros támogatásával egy multifunkciós közösségi tér születik meg. A Heltai Jenő tértől északra fekvő lakóterület rehabilitációjának három fő pillére a park és sétány, a Szolgáltatóház, valamint a parkolók felújítása.

A park középvonalában egy hosszanti sétány kerül kialakításra burkolt, kreatív aszfalt felülettel, melyet gyalogos utak kereszteznek a fő útvonalak irányába. A parkba esztétikus, időtálló padokat, kandelábereket és hulladékgyűjtőket terveztek. A belső épületek mentén ívelt vonalvezetésű, stabilizált zúzottkő burkolatú sétaút lesz. A tágas zöldfelületeken kreatívan használható, plasztikus és karakteres térelemek kerülnek elhelyezésre.

heltai_latvanyterv

A meglévő növényzet megtartása mellett fatelepítésre, zöldfelület megújításra is sor kerül. Megvalósul a Szolgáltatóház belső udvarának rehabilitációja is. Az épület önkormányzati helyiségeibe idősek klubja kerül, mely állandó programokkal, rendezvényekkel várja majd a helyieket. Az idősek klubja, mint új funkció, az épületrész teljes átalakításával valósulhat meg. A belsőépítészeti átalakítás mellett az épületrész külső homlokzata is egységes arculatot kap.

A területen három parkolót alakítanak ki: a Madzsar J. utca, a Füst M. utca és a Heltai Jenő tér felől. Itt a burkoláson kívül növénytelepítésre is sor kerül. A közösségi tér és a Heltai téri piac tervezői folyamatosan konzultáltak munkájuk során, így a két fejlesztés egymást erősítve változtathatja a területet Békásmegyer ékkövévé. A közösségi tér munkálatai a tervek szerint 2015. június 30-ig fejeződnek be.

Parkolók, gyalogjárdák is épülnek a Békásmegyeri lakótelepen. A Duna felőli oldalon négy nagy kapacitású parkoló épült a Juhász Gyula, a Hadrianus és a Budakalász utcában, a nyugati oldalon egy-egy a Lukács György és a Margitliget utcában, ezen kívül kisebb parkolósávok is létesülnek a lakótelep mindkét oldalán. A zöldfelületeken kitaposott gyalogos útvonalakon térkő burkolatú járdák épülnek.

A lakótelep belső útjain a parkolás szabályozása és a gyalogos közlekedés biztosítása érdekében forgalmirend-módosítások (többnyire egyirányúsítások) lesznek, valamint forgalomcsillapító küszöbök épülnek. A Pünkösdfürdő u. – Medgyessy F. u. csomópontjában, valamint az Ezüsthegy u. – Lukács Gy. u. csomópontjában a BKK új gyalogosátkelőt épít, a kivitelezés a jövőre várható.

Intézmények felújítása: energetikai korszerűsítés, szigetelés, tereprendezés

pais

Pais Dezső Általános Iskola 1981-ben épült, lapos tetős, háromszintes épületének nyílászárói elöregedtek, elavultak. Az épület energetikai felújítása során elkészült a homlokzati és tető hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, a felülvilágítók korszerűsítése és a fűtés szabályozhatósága. Az eredmény egy energetikai szempontból hatékony iskolaépület, amelynek energiafogyasztása és üvegházhatású gázkibocsátása jelentősen csökken.

A Bárczi Géza Általános Iskola tornatermének lapos tetején a meglévő csapadékvíz elleni szigetelés javíthatatlanul tönkrement, új szigetelés készítése indokolt a gyakori beázások miatt. Egyidejűleg a mai energetikai szabványoknak megfelelő hőszigetelés is készül a tetőn, hogy ha az épület teljes energetikai felújítására sor kerül, ehhez lehessen csatlakozni a homlokzati szigeteléssel.

(Térkép a folyamatban lévő fejlesztésekkel)

Az Óbudai Egyesített Bölcsődék öt telephelyén a játszóudvari térburkolatok 2012-13-ban megújultak, a fennmaradó öt telephelyen, így a Kelta és a Víziorgona I. Bölcsődében is tervezik a felújítást. Ennek keretében a töredezett, hullámos aszfalt helyén korszerű, színes térkő burkolat készül, biztosítva a gyerekek biztonságos és esztétikus játszó környezetét. A tereprendezés és füvesítés mellett a teraszoknál megszüntetik a szintkülönbséget.

A Kelta Vendéglátó Szakiskola épülete önkormányzati tulajdon. Az intézménnyel kötött megállapodás alapján az önkormányzat felújíttatja a teljes tetőszigetelést, amely tartalmazza a tetőfelépítmények és összefolyók körüli csatlakozások, valamint az attika fal függőleges felületének szigetelését is.

A Veres Péter Gimnázium épületének álmennyezete még sok helyen, így az aulában is az építés korabeli tömör gipsz elemekből áll. A teljes szerkezet cseréje indokolt korszerű kazettás álmennyezetre, amelyet az aula területén az önkormányzat elvégeztet.

BKK, Energetikai Fővállalkozó, Dísz- és Közvilágítás Kft. Békásmegyeren

Békásmegyeren a BKK beruházásában buszútvonalak felújítása zajlik, illetve készült el részlegesen, teljes szegélycserével mindkét oldalon a Donát, a Dózsa György, az Égető, az Ezüsthegy, a Hollós Korvin utcában, a Hősök terén, a Juhász Gyula és a Madzsar József utcában. A meglévő aszfaltot lemarják, az utak teljes pályaszerkezete átépül. A gyalogosok számára biztosítják az akadálymentes közlekedést.

Új kijelölt gyalogátkelők létesülnek közvilágítással, pótolják a hiányzó járdaszakaszokat. A Batthyány utcában a Hadrianus utca felé kanyarodó sáv épül a 204-es autóbusz balra kanyarodásának biztosítására. A gyalogosok számára az akadálymentes közlekedés biztosítva lesz.

A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft 303 db, 10 méteres, elöregedett alumínium oszlopot cserélt korszerű horganyzott acél oszlopra Békásmegyeren. A lámpatesteket már korábban korszerűsítették. A BDK költségkerete függvényében további lámpatestcseréket tervez Békásmegyeren a 2014-es évben. A Csobánka téren a meglévő kandeláberek felújítása, mázolása is megtörtént.

Az ENFI Energetikai Fővállalkozó Kft. a békásmegyeri energetikai felújítások keretében a Hollós Korvin Lajos u. 4-6. sz. 10 emeletes, 3 lépcsőházas panelház teljes külső hőszigetelését, nyílászárócseréjét és fűtéskorszerűsítését végezi el. A 300 lakást érintő, 336 000 000 Ft összköltségű programot az önkormányzati 27 000 000 forinttal támogatja. A Szindbád utca 1. sz. 15 emeletes panelház teljes külső hőszigetelése, nyílászárócseréje és fűtéskorszerűsítése 165 lakást érint, a felújítás összköltsége 174 420 000 Ft, melyből az önkormányzati támogatás 14 850 000 Ft.

forrás: obuda.hu